قیمت فروش وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت۰۹۲۰۸۶۰۶۶۰۶

وقت سفارت امریکا در دبی (عادی) هر نفر ۲۶۰ دلار                                        مدت زمان مورد انتظار ۳ ماه...