قیمت فروش وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت۰۹۲۰۸۶۰۶۶۰۶

وقت سفارت امریکا در دبی (عادی) هر نفر ۲۳۰ دلار                                          مدت زمان مورد انتظار (بدون...